Zdrowie

Biochemia krwi – co to jest?

Biochemia to krwi to badanie które bada osocze pozyskane przez odwirowanie krwi, która została pobrana od pacjenta. Co to jest osocze? Osocze składa się w większości z wody i rozpuszczonych w niej hormonów, enzymów, białek i pozostałych bardzo ważnych składników i substancji. Z tego powodu biochemia krwi jest w stanie idealnie wskazać w jaki sposób działają szczególne układy.

Co możemy dostrzec dzięki biochemii krwi?

Podczas trwania biochemii krwi osocze podlega badaniu, które pozyskuje się odwirowując pozyskanej od pacjenta krwi z żyły. 

Biochemia krwi potrafi w dokładny sposób pokazać jak funkcjonują poszczególne układy i działają konkretne narządy. Biochemię krwi możemy wykonać używając czytnik mikropłytek.

Profile w badaniu biochemicznym krwi – sprawdź jakie są

Celem usprawnienia analizy danych a także lepszego  zdiagnozowania choroby takie badania zostały podzielone na podstawowe profile:

  • profil ogólny, w którym oznacza się: sód, potas, wapń, chlorki, fosfor, kwas moczowy, mocznik, kreatyninę, bilirubinę, AspAT, ALT, fosfatazę alkaliczną, GGT, albuminę, białko całkowite;
  • profil wątrobowy, oznacza się w nim: transaminazę alaninową asparaginianową (ALT i AspAT);
  • profil nerkowy, oznacza się w nim: sód, potas, mocznik, kreatyninę;
  • profil sercowy, z kolei w nim oznacza się: transaminazę alaninową (ALT) i asparaginową (AspAT), kinazę kreatynową (CK), dehydrogenazę mleczanową (LDH), potas;
  • profil tarczycowy,w którym oznacza się: hormony TSH i T4;
  • profil lipidowy, oznacza się w nim: cholesterol, trójglicerydy (TG), cholesterol HDL, cholesterol LDL;
  • profil kostny, z kolei w nim oznacza się: białko całkowite, albuminę, wapń, fosfor, fosfatazę alkaliczną;

Jesteśmy także w stanie przeprowadzić jeszcze bardziej szczegółowe profile, na przykład profil alergiczny, reumatyczny, profil dla ciężarnych, dla dzieci czy też profil przedoperacyjny.

Normy badań biochemicznych – jakie są?

W badaniu biochemicznym krwi każdy składnik oceniany jest osobno ponieważ dla każdego zostały opracowane normy czy też sprawdza się korelacje takich składników ze sobą. Nie zapominaj, żę normy te mogą się trochę różnić w zależności od laboratorium, w którym wykonano badanie. Dlatego pacjent nigdy nie powinien samodzielnie analizować wyników badań. Tylko lekarz jest kompetentny aby wyniki przeanalizować.

Biochemia krwi podczas trwania ciąży – to warto wiedzieć

Nieinwazyjne badania prenatalne obejmują między innymi biochemiczne badania krwi. Te badania polegają na tym, aby pobrać krew kkobiety w ciąży oraz zbadać zawarte w niej stężenia określonych składników i substancji. Poziom niektórych z nich które są we krwi ciężarnej dowodzi o jakichś problemach z płodem. Połączenie badań biochemicznych kobiety w ciąży z jej wiekiem umożliwia konkretnemu programowi komputerowemu policzyć ryzyko wystąpienia wad wrodzonych płodu. Takie badanie ma charakter przesiewowy, oznacza to, że każda kobieta ciężarna może je wykonać. Niemniej jednak w naszym kraju zrobienie takich badań jest  możliwe na NFZ jedynie gdy lekarz ma podejrzenie co do wystąpienia poważnych wad letalnych płodu.

Warto także dodać że badania biochemiczne krwi u kobiet w ciąży zależą od czasu trwania ciąży:

  • test PAPP-A – przeprowadza się między 10. a 14. tygodniem ciąży.
  • test potrójny –  najlepiej wykonać go pomiędzy 16. a 18. tygodniem ciąży.
  • test zintegrowany – ten test to połączenie wyników testu PAPP-A w 11.–13. tygodniu ciąży oraz testu potrójnego w 15.–20. tygodniu ciąży.