Zdrowie

Badanie histopatologiczne – jak wygląda i jak się do niego przygotować?

Badanie histopatologiczne robi się przez zebranie materiału od pacjenta, a następnie dokonanie analizy tej próbki pod mikroskopem. Przeprowadzane jest żeby oszacować proces chorobowy. Wykorzystywane jest zwłaszcza przy nowotworach, z powodu jego dużej skuteczności – na skutek tego uzyskuje się informacje o rodzaju guza i stopnia jego złośliwości. Badanie trwa do trzech dni a na wyniki należy oczekiwać około 14 dni.

Co to jest badanie histopatologiczne i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Żeby przeprowadzić badanie histopatologiczne, niezbędne jest zrobienie biopsji. Uzyskuje się w niej wycinek tkanki, zmienionej przez chorobę. Rodzaj zależy od umiejscowienia tej tkanki. Przeważnie badani mają podawane znieczulenie miejscowe, dzieci za to ogólne.

Badanie to umożliwia ocenę stopnia postępowania chorób nowotworowych ale również nienowotworowych, na przykład schorzenia nerek, przewodu pokarmowego albo wątroby.

Jak przebiega badanie histopatologiczne?

Materiał, który był wzięty wysyłany jest najczęściej do laboratorium, gdzie musi być odpowiednio przygotowany do badania. Niezbędne jest umieszczenie go w 10% roztworze formaliny albo roztworze formaliny w alkoholu etylowym. Później na materiale dokonywane są procesy odwadniania, aby następnie zanurzyć go w płynnej parafinie. Taki parafinowy bloczek powinien być jeszcze poddany właściwym procesom barwienia, które uwidocznią dokładniej struktury komórkowe.

Sam proces przygotowania i oceny próbki trwa zazwyczaj do 3 dni – czas ten jest zależny od wielkości pobranej tkanki. Jeśli chodzi o czas oczekiwania na wynik to może zająć od 7 do 14 dni.

Co trzeba zrobić przed badaniem histopatologicznym?

Sama biopsja zajmuje od kilku do kilkunastu minut i przeważnie nie wymaga specjalnego przyszykowania. W sytuacji wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą usg lub biopsji gruboigłowej nie trzeba przeprowadzać skomplikowanego zabiegu i jest ona wykonywana w ramach leczenia ambulatoryjnego. W sytuacji wykonywania innych biopsji może być konieczne podanie znieczulenia, a wówczas pacjent musi pozostać na obserwacji w szpitalu. Wiele jednak zależy od lokalizacji i wielkości zmiany, która będzie badana. Łatwo dostępne zmiany skórne wystarczy, że są pobrane podczas znieczulenia miejscowego.
Bardzo rzadko po wykonaniu biopsji występują jakiekolwiek problemy – jest to bardzo bezproblemowe. W najgorszym razie może uformować się krwiak w miejscu, gdzie wbita była igła. Jeżeli pacjent wie, że zdarzają się u niego problemy z krzepnięciem lub reakcje alergiczne na obojętnie jakie lekarstwa to powinien to zgłosić lekarzowi, który zajmie się wykonywaniem biopsji.